Anti-Spam in- en uitschakelen

U beschikt over twee manieren om de component in of uit te schakelen:

Anti-Spam in- of uitschakelen in het hoofdvenster:

  1. Open het hoofdvenster van het programma en selecteer het onderdeel Beschermingscentrum links in het venster.
  2. Rechts in het venster klikt u met de linkermuisknop op het onderdeel Online Beveiliging of Bescherming van systeem en programma’s.
  3. Open het opdrachtmenu van de component door op de knop Anti-Spam te klikken en selecteer Anti-Spam inschakelen (als de component moet worden ingeschakeld) of Anti-Spam uitschakelen (als de component moet worden uitgeschakeld).

    Bij het inschakelen van een component wordt het pictogram links ervan groen weergegeven; bij de uitschakeling wordt het grijs weergegeven.

Anti-Spam in- of uitschakelen in het configuratievenster:

  1. Open het venster met de programma-instellingen.
  2. Selecteer de component Anti-Spam in het onderdeel Beschermingscentrum links in het venster.
  3. Vink het vakje  Anti-Spam inschakelen aan rechts, in het venster als de component moet worden geactiveerd. Vink het vakje uit als de component moet worden uitgeschakeld.
Internet Security arr Anti Spam in  en uitschakelenNaar boven

Anti-Spam in- en uitschakelen