Derularea înapoi a modificărilor efectuate de o aplicaţie periculoasă

Atunci când executarea unei aplicaţii potenţial periculoase se termină, vă recomandăm să derulaţi înapoi (revocaţi) modificările pe care aceasta le-a efectuat în sistem. În acest caz, pe ecran se afişează o notificare care conţine o solicitare de derulare înapoi a modificărilor.

Notificarea furnizează următoarele informaţii:

  • Solicitarea de derulare înapoi a modificărilor efectuate de aplicaţia potenţial periculoasă.
  • Tipul şi numele aplicaţiei.

    Pictograma Internet Security info pict Derularea înapoi a modificărilor efectuate de o aplicaţie periculoasă se afişează lângă numele aplicaţiei. Faceţi clic pe aceasta pentru a deschide fereastra cu informaţii despre aplicaţie.

  • ID-ul procesului şi numele fişierului de aplicaţie, inclusiv calea către acesta.

Aveţi posibilitatea să selectaţi una dintre următoarele acţiuni:

  • Da, se derulează înapoi – se încearcă derularea înapoi a modificărilor efectuate de aplicaţie.
  • Ignorare – se revocă derularea înapoi a modificărilor.
Internet Security arr Derularea înapoi a modificărilor efectuate de o aplicaţie periculoasăSus

Derularea înapoi a modificărilor efectuate de o aplicaţie periculoasă