Filtrul geografic a blocat încercarea de accesare a site-ului Web

Accesul pe un site Web poate fi blocat de Antivirusul pentru Web pe baza faptului că site-ul Web aparţine unui domeniu regional specificat. Un domeniu este considerat blocat în următoarele cazuri:

  • accesul la domeniu a fost blocat de utilizator în cursul configurării Antivirusului pentru Web;
  • încercarea anterioară de accesare a unui site Web din aceeaşi regiune a fost blocată de utilizator.

Când Filtrul geografic (un modul al Antivirusului pentru Web) detectează o încercare de deplasare pe un site Web care aparţine unei regiuni blocate, este afişată o notificare specială în fereastra browserului.

Notificarea furnizează următoarele informaţii:

  • descrierea motivului pentru blocarea accesului la site-ul Web;
  • numele regiunii căreia îi aparţine site-ul Web;
  • domeniul, caracteristicile de infectare a site-urilor Web din acest domeniu;
  • adresa URL a site-ului Web.

Aveţi posibilitatea să selectaţi una dintre următoarele acţiuni:

  • Înapoi la pagina anterioară – deschide pagina anterioară.
  • Resursă Web deschisă – încărcaţi site-ul Web care aparţine unui domeniu blocat.
  • Deschidere setări Filtru geografic – deschide fereastra de setări ale Antivirusului pentru Web la fila Filtru geografic.
Internet Security arr Filtrul geografic a blocat încercarea de a accesa site ul WebSus

Filtrul geografic a blocat încercarea de a accesa site-ul Web