Navigarea în siguranţă a blocat încărcarea site-ului Web

Când Navigarea în siguranţă (un modul al Antivirusului pentru Web) detectează o încercare de deplasare pe un site Web periculos, este afişată o notificare în fereastra browserului.

Notificarea furnizează următoarele informaţii:

  • descrierea motivului pentru blocarea accesului la site-ul Web;
  • adresa URL a site-ului Web.

Aveţi posibilitatea să selectaţi una dintre următoarele acţiuni:

  • Înapoi la pagina anterioară – deschide pagina anterioară.
  • Deschidere în orice situaţie – încarcă site-ul Web în ciuda pericolului pe care îl poate prezenta.
Internet Security arr Navigare sigură a blocat încărcarea site ului WebSus

Navigare sigură a blocat încărcarea site-ului Web