Descărcarea unui driver ascuns

Unele aplicaţii rău intenţionate descarcă drivere pe computer fără a fi observate de utilizator, iar apoi activitatea aplicaţiilor rău intenţionate nu poate fi controlată de Kaspersky Internet Security. Aplicaţiile utile nu utilizează astfel de metode pentru descărcare driverelor.

Când Controlul aplicaţiilor detectează o încercare de descărcare a unui driver într-un mod ascuns, acesta afişează o notificare pe ecran.

Notificarea furnizează următoarele informaţii:

  • Descrierea ameninţării.
  • Numele fişierului driverului, inclusiv o cale către acesta.

    Pictograma Internet Security info pict Descărcare ascunsă driver se afişează lângă numele fişierului. Faceţi clic pe aceasta pentru a deschide fereastra cu informaţii despre driver.

Aveţi posibilitatea să selectaţi una dintre următoarele acţiuni:

  • Permitere acum – se permite descărcarea driverului şi adăugarea acestuia în lista de excluderi.
  • Blocare acum – se blochează descărcarea driverului.
  • Carantină – se blochează descărcarea driverului şi se mută fişierul driverului în Carantină.
Internet Security arr Descărcare ascunsă driverSus

Descărcare ascunsă driver