Solicitarea pentru permisiunea de accesare a unui site Web dintr-un domeniu regional

O notificare este afişată pe ecran în momentul încercării de accesare a unui site Web dintr-un domeniu regional care nu a fost încă listat şi permis sau blocat.

Notificarea furnizează următoarele informaţii:

  • descrierea motivului pentru blocarea accesului la site-ul Web;
  • numele regiunii căreia îi aparţine site-ul Web;
  • domeniul, caracteristicile de infectare a site-urilor Web din acest domeniu;
  • adresa URL a site-ului Web;
  • numele aplicaţiei care a încercat să acceseze site-ul Web.

Aveţi posibilitatea să selectaţi una dintre următoarele acţiuni:

  • Da, permitere solicitare – încărcaţi site-ul Web.
  • Nu, blocare solicitare – anulaţi descărcarea site-ului Web.

Pentru a aplica în viitor acţiunea selectată tuturor site-urilor Web din acest domeniu regional, bifaţi caseta  Se reţinere pentru această regiune.

Internet Security arr Solicitare de permisiune pentru accesarea unui site Web dintr un domeniu regionalSus

Solicitare de permisiune pentru accesarea unui site Web dintr-un domeniu regional