Lucrul cu aplicaţia din linia de comandă

Puteţi utiliza Kaspersky Internet Security din linia de comandă. Se pot efectua următoarele operaţii:

  • activarea aplicaţiei;
  • pornirea şi oprirea aplicaţiei;
  • pornirea şi oprirea componentelor aplicaţiei;
  • pornirea şi oprirea activităţilor;
  • obţinerea de informaţii despre starea curentă a componentelor, despre activităţi şi despre statistici;
  • pornirea şi oprirea activităţilor de scanare de viruşi;
  • scanarea obiectelor selectate;
  • actualizarea bazelor de date şi a modulelor software, derularea înapoi a actualizărilor;
  • exportul şi importul setărilor de securitate;
  • deschiderea fişierelor de ajutor folosind sintaxa liniei de comandă în general şi pentru comenzi individuale.

Sintaxa liniei de comandă:

avp.com <comandă> [opţiuni]

Trebuie să accesaţi aplicaţia din linia de comandă din directorul de instalare a aplicaţiei sau specificând calea completă către avp.com.

Lista comenzilor utilizate pentru controlul aplicaţiei şi al componentelor sale este furnizată în tabelul de mai jos.

START

Porneşte o componentă sau o activitate.

STOP

Opreşte o componentă sau o activitate. Comanda se poate executa numai dacă se introduce parola atribuită prin interfaţa Kaspersky Internet Security.

STATUS

Afişează pe ecran starea curentă a componentei sau activităţii.

STATISTICS

Afişează statistici pentru componenta sau activitatea de pe ecran.

HELP

Afişează lista de comenzi şi informaţii despre sintaxa comenzilor.

SCAN

Scanează obiecte de viruşi.

UPDATE

Porneşte actualizarea aplicaţiei.

ROLLBACK

Derulează înapoi la ultima actualizare a aplicaţiei Kaspersky Internet Security. Comanda se poate executa numai dacă se introduce parola atribuită prin interfaţa Kaspersky Internet Security.

EXIT

Închide aplicaţia. Comanda se poate executa numai dacă se introduce parola atribuită prin interfaţa aplicaţiei.

IMPORT

Importul setările de protecţie ale aplicaţiei. Comanda se poate executa numai dacă se introduce parola atribuită prin interfaţa Kaspersky Internet Security.

EXPORT

Exportă setările de protecţie ale aplicaţiei.

Fiecare comandă necesită setul său specific de setări.

În această secţiune:

Activarea aplicaţiei

Pornirea aplicaţiei

Oprirea aplicaţiei

Gestionarea componentelor şi activităţilor aplicaţiei

Scanarea de viruşi

Actualizarea aplicaţiei

Derularea înapoi la ultima actualizare

Exportul setărilor de protecţie

Importul setărilor de protecţie

Crearea unui fişier de urmărire

Vizualizarea ajutorului

Coduri returnate de linia de comandă

Internet Security arr Lucrul cu aplicaţia din linia de comandăSus

Lucrul cu aplicaţia din linia de comandă