Actualizarea aplicaţiei

Sintaxa pentru actualizarea modulelor Kaspersky Internet Security şi a bazelor de date ale aplicaţiei din linia de comandă este următoarea:

avp.com UPDATE [<actualizare_sursă>] [/R[A]:<fişier_raport>] [/C:<nume_fişier>]

Descrierea parametrilor este furnizată în tabelul de mai jos.

<sursă_actualizare>

Server HTTP sau FTP sau director de reţea pentru descărcarea actualizărilor. Valoarea parametrului poate fi o cale completă către o sursă de actualizare sau o adresă URL. Dacă nu este selectată o cale, sursa de actualizare va fi preluată din setările de actualizare ale aplicaţiei.

/R[A]:<fişier_raport>

/R::<fişier_raport> – înregistrează în raport numai evenimentele importante.

/RA:<fişier_raport> – înregistrează în raport toate evenimentele.

Puteţi utiliza o cale absolută sau relativă către fişier. Dacă setarea nu este definită, sunt afişate pe ecran rezultatele scanării şi toate evenimentele.

/C:<nume_fişier>

Calea către fişierul de configurare ce conţine setările pentru actualizarea Kaspersky Internet Security.

Un fişier de configurare este un fişier în format text simplu care conţine o listă de parametri ai liniei de comandă pentru actualizarea aplicaţiei.

Puteţi introduce o cale absolută sau relativă către fişier. Dacă acest parametru nu este definit, se utilizează valorile pentru setări din interfaţa aplicaţiei.

Exemple:

Actualizează bazele de date ale aplicaţiei şi înregistrează toate evenimentele în raport:

avp.com UPDATE /RA:avbases_upd.txt

Actualizează modulele Kaspersky Internet Security utilizând setările fişierului de configurare updateapp.ini:

avp.com UPDATE /C:updateapp.ini

Un eşantion de fişier de configurare :

“ftp://my_server/kav updates” /RA:avbases_upd.txt

Internet Security arr Actualizarea aplicaţieiSus

Actualizarea aplicaţiei