Gestionarea componentelor şi activităţilor aplicaţiei

Sintaxa comenzii:

avp.com <comandă> <nume_profil|activitate> [/R[A]:<fişier_raport>]

avp.com STOP <profile|task_name> /password=<your_password> [/R[A]:<report_file>]

Descrierile comenzilor şi setărilor sunt date în tabelul de mai jos.

<comandă>

Puteţi gestiona componentele şi activităţile Kaspersky Internet Security din linia de comandă prin următoarele comenzi:

START – porneşte o componentă a protecţiei sau o activitate.

STOP – opreşte o componentă a protecţiei sau o activitate.

STATUS – afişează starea curentă a componentei protecţiei sau a activităţii.

STATISTICS – afişează statistici pe ecran despre funcţionarea componentei protecţiei sau a activităţii.

Notă: Comanda STOP nu va fi acceptată fără introducerea unei parole.

<nume_profil|activitate>

Puteţi specifica orice componentă a protecţiei aplicaţiei Kaspersky Internet Security, module ale componentelor, activităţi de scanare la cerere sau actualizări pentru valorile luate de setarea <profil> (valorile standard utilizate de aplicaţie sunt prezentate în tabelul de mai jos).

Puteţi specifica numele oricărei activităţi de scanare sau actualizare la cerere ca valoare pentru setarea <nume_activitate>.

<parola_dvs.>

Parola aplicaţiei specificată în interfaţă.

/R[A]:<fişier_raport>

/R::<fişier_raport> – înregistrează în raport numai evenimentele importante.

/RA:<fişier_raport> – înregistrează în raport toate evenimentele.

Puteţi utiliza o cale absolută sau relativă către fişier. Dacă setarea nu este definită, sunt afişate pe ecran rezultatele scanării şi toate evenimentele.

În setarea <profil>, trebuie să specificaţi una din valorile date în tabelul de mai jos.

RTP

Toate componentele protecţiei.

Comanda avp.com START RTP porneşte toate componentele protecţiei în timp real dacă protecţia este dezactivată complet.

Dacă s-a dezactivat componenta utilizând comanda STOP din linia de comandă, comanda avp.com START RTP nu o lansează. Pentru a porni componenta, trebuie să executaţi comanda avp.com START <profile>, cu numele pentru componenta de protecţie respectivă introdus pentru<profile>. De exemplu avp.com START MF.

FW

Firewall

HIPS

Control aplicaţie.

pdm

Apărare proactivă.

FM

Antivirus pentru fişiere.

EM

Antivirus pentru e-mail.

WM

Antivirus pentru Web.

Valori pentru subcomponentele Antivirusului pentru Web:

httpscan (HTTP) – scanează traficul HTTP;

sc – scanează scripturi.

IM

Antivirus MI.

AB

Antibanner.

AS

Antispam.

PC

Controlul parental

AP

Anti-phishing.

ids

Instrument de blocare atacuri de reţea.

Utilitar de actualizare

Actualizare.

Derulare înapoi

Derularea înapoi la ultima actualizare.

Scan_My_Computer

Scanare computer.

Scan_Objects

Scanare particularizată.

Scan_Quarantine

Scanare carantină.

Scan_Startup (STARTUP)

Scanare obiecte de pornire.

Scan_Vulnerabilities (SECURITY)

Scanarea de vulnerabilităţi.

Componentele şi activităţile pornite din linia de comandă se execută cu setările configurate în interfaţa aplicaţiei.

Exemple:

Pentru a activa Antivirusul pentru fişiere, introduceţi următoarea comandă:

avp.com START FM

Pentru a opri scanarea computerului, introduceţi următoarea comandă:

avp.com STOP Scan_My_Computer /password=<parola_dvs.>

Internet Security arr Gestionarea componentelor şi activităţilor aplicaţieiSus

Gestionarea componentelor şi activităţilor aplicaţiei