Importul setărilor de protecţie

Sintaxa comenzii:

avp.com IMPORT <numefişier> [/password=<parola_dvs.>]

Tabelul de mai jos descrie setările pentru funcţionarea comenzilor.

<numefişier>

Calea către fişierul din care se importă setările Kaspersky Internet Security. Se poate specifica o cale absolută sau o cale relativă.

<parola_dvs.>

Parola Kaspersky Internet Security specificată în interfaţa programului. Parametrii de securitate se pot importa numai din fişiere binare.

Reţineţi că această comandă nu este acceptată fără introducerea unei parole.

Exemplu:

avp.com IMPORT c:\settings.dat /password=<parola_dvs.>

Internet Security arr Importul setărilor de protecţieSus

Importul setărilor de protecţie