Oprirea aplicaţiei

Sintaxa comenzii:

avp.com EXIT /password=<your_password>

Descrierea parametrilor este furnizată în tabelul de mai jos.

<parola_dvs.>

Parola aplicaţiei specificată în interfaţă

Reţineţi că această comandă nu este acceptată fără introducerea unei parole.

Internet Security arr Oprirea aplicaţieiSus

Oprirea aplicaţiei