Scanarea de viruşi

În general, pornirea unei scanări de viruşi pentru o anumită zonă şi procesarea obiectelor rău intenţionate din linia de comandă arată astfel:

avp.com SCAN [<obiect scanat>] [<acţiune>] [<tipuri de fişiere>] [<excluderi>] [<fişier configurare>] [<setări raport>] [<setări avansate>]

Pentru a scana obiecte, mai puteţi utiliza activităţile create de aplicaţie prin pornirea activităţii dorite din linia de comandă. Activitatea se va executa cu setările specificate în interfaţa aplicaţiei Kaspersky Internet Security.

Descrierea parametrilor este furnizată în tabelul de mai jos.

<obiect de scanat> – acest parametru prezintă lista de obiecte care sunt scanate pentru cod rău intenţionat.

Parametrul poate include mai multe valori din lista furnizată, separate prin spaţii.

<fişiere>

Lista de căi către fişiere şi directoare de scanat.

Puteţi introduce o cale absolută sau relativă către fişier. Elementele din listă sunt separate de un spaţiu.

Comentarii:

  • Dacă numele obiectului conţine un spaţiu, acesta trebuie pus între ghilimele.
  • Dacă specificaţi un anumit director, vor fi scanate toate fişierele din acesta.

/MEMORY

Obiecte RAM.

/STARTUP

Obiecte de pornire.

/MAIL

Cutii poştale.

/REMDRIVES

Toate unităţile cu medii amovibile.

/FIXDRIVES

Toate unităţile interne.

/NETDRIVES

Toate unităţile de reţea.

/QUARANTINE

Obiecte din Carantină.

/ALL

Scanare completă a computerului.

/@:<filelist.lst>

Calea către un fişier ce conţine o listă de obiecte şi cataloage pentru scanare. Puteţi introduce o cale absolută sau relativă către fişierul care conţine lista. Calea trebuie plasată fără ghilimele chiar dacă aceasta conţine un spaţiu.

Fişierul care conţine lista de obiecte trebuie să fie în format text. Fiecare obiect de scanat trebuie să fie listat într-o linie separată.

Se recomandă să specificaţi calea absolută către obiectele de scanat în fişier. La specificarea unei căi relative, specificaţi calea relativă către fişierul executabil al unei aplicaţii, nu către fişierul care conţine lista de obiecte scanate.

<acţiune> – acest parametru determină acţiunea care va fi aplicată asupra obiectelor rău intenţionate detectate la scanare. Dacă acest parametru nu a fost definit, acţiunea implicită este cea cu valoarea pentru /i8.

Dacă lucraţi în modul automat, Kaspersky Internet Security aplică automat acţiunea recomandată de specialiştii de la Kaspersky Lab atunci când se detectează obiecte periculoase. O acţiune care corespunde cu valoarea parametrului <acţiune> este ignorată.

/i0

Nicio acţiune asupra obiectului; înregistraţi informaţii despre acesta în raport.

/i1

Tratează obiectele infectate, iar dacă dezinfectarea este imposibilă, le omite.

/i2

Tratează obiectele infectate, iar dacă dezinfectarea nu reuşeşte, le şterge. Nu şterge obiectele infectate din obiecte compuse. Şterge obiectele compuse cu antete executabile infectate (arhive sfx) (aceasta este setarea implicită).

/i3

Tratează obiectele infectate, iar dacă dezinfectarea nu reuşeşte, le şterge. Şterge complet toate obiectele compuse dacă nu poate fi şterse părţile infectate.

/i4

Şterge obiectele infectate. Şterge complet toate obiectele compuse dacă nu poate fi şterse părţile infectate.

/i8

Solicită utilizatorului o acţiune dacă se detectează un obiect infectat.

/i9

Solicită utilizatorului o acţiune la terminarea scanării.

<tipuri de fişiere> – acest parametru defineşte tipu
rile de fişiere care sunt supuse scanării antivirus. În mod implicit, dacă parametrul nu este definit, sunt scanate numai fişierele infectate după conţinut.

/fe

Scanează numai fişierele infectate după extensie.

/fi

Scanează numai fişierele infectate după conţinut.

/fa

Scanează toate fişierele.

<excluderi> – acest parametru defineşte obiectele excluse de la scanare.

Parametrul poate include mai multe valori din lista furnizată, separate prin spaţii.

-e:a

Nu scana arhive.

-e:b

Nu scana baze de date de e-mail.

-e:m

Nu scana mesaje de e-mail cu text simplu.

-e:<mascăfişier>

Nu scana fişiere care coincid cu masca.

-e:<secunde>

Omite obiectele pentru care scanarea durează mai mult decât intervalul specificat prin parametrul <secunde>.

-es:<dimensiune>

Omite obiectele a căror dimensiune (în MO) depăşeşte valoarea specificată în setarea <dimensiune>.

Această setare este disponibilă numai pentru fişiere compuse (cum sunt arhivele).

<fişier configurare> – defineşte calea către fişierul de configurare ce conţine setările de scanare ale aplicaţiei.

Fişierul de configurare este în format text şi conţine setul de parametri ai liniei de comandă pentru scanare antivirus.

Puteţi introduce o cale absolută sau relativă către fişier. Dacă acest parametru nu este definit, se utilizează valorile stabilite în interfaţa aplicaţiei.

/C:<nume_fişier>

Utilizează valorile setărilor specificate în fişierul de configurare <nume_fişier>.

<setări raport> – acest parametru determină formatul raportului pentru rezultatele scanării.

Puteţi utiliza o cale absolută sau relativă către fişier. Dacă setarea nu este definită, sunt afişate pe ecran rezultatele scanării şi toate evenimentele.

/R:<fişier_raport>

Înregistrează în acest fişier evenimentele importante.

/RA:<fişier_raport>

Înregistrează în acest fişier toate evenimentele.

<setări avansate> – setări ce definesc utilizarea tehnologiilor de scanare antivirus.

/iChecker=<on|off>

Activează/Dezactivează utilizarea tehnologiei iChecker.

/iSwift=<on|off>

Activează/Dezactivează utilizarea tehnologiei iSwift.

Exemple:

Porneşte o scanare pentru memorie, programe de pornire, cutii poştale, directoarele Documentele mele şi Fişiere program şi fişierul test.exe:

avp.com SCAN /MEMORY /STARTUP /MAIL “C:\Documents and Settings\All Users\My Documents” “C:\Program Files” “C:\Downloads\test.exe”

Scanează obiectele listate în fişierul object2scan.txt. utilizând configuraţia file scan_setting.txt pentru această activitate. Utilizează fişierul de configurare scan_setting.txt. După finalizarea scanării, creaţi un raport pentru înregistrarea tuturor evenimentelor:

avp.com SCAN /MEMORY /@:objects2scan.txt /C:scan_settings.txt /RA:scan.log

Un eşantion de fişier de configurare :

/MEMORY /@:objects2scan.txt /C:scan_settings.txt /RA:scan.log

Internet Security arr Scanarea de viruşiSus

Scanarea de viruşi