Despre acest Ghid

Acest document reprezintă Ghidul de instalare, configurare şi utilizare a aplicaţiei Kaspersky Internet Security 2011 (denumită în continuare Kaspersky Internet Security). Documentul este conceput pentru un public larg. Utilizatorii aplicaţiei trebuie să aibă posibilitatea să utilizeze un computer personal la un nivel de bază: să fie familiarizaţi cu interfaţa sistemului de operare Microsoft Windows şi cu navigarea în acesta şi să cunoască modul de utilizare a unor programe de e-mail şi Internet larg răspândite, precum Microsoft Office Outlook şi Microsoft Internet Explorer.

Scopul documentului:

  • să ajute utilizatorii să instaleze personal aplicaţia pe computer, să o activeze şi să o configureze în funcţie de activităţi;
  • să ofere posibilitatea de căutare rapidă a informaţiilor despre problemele legate de aplicaţie;
  • să ofere surse alternative de informaţii despre aplicaţie şi despre metodele de obţinere a asistenţei tehnice.

     

În această secţiune de Ajutor

În acest document

Convenţii din document

Internet Security arr Despre acest GhidSus

Despre acest Ghid