Convenţii din document

Convenţiile din document descrise în tabelul de mai jos sunt utilizate în acest Ghid.

Convenţii din document

 

Text eşantion

Descriere convenţii din document

Reţineţi că…

Avertismentele sunt evidenţiate cu roşu şi încadrate. Avertismentele conţin informaţii importante, de exemplu, referitoare la operaţii efectuate de la computer, critice pentru siguranţa acestuia.

Se recomandă să utilizaţi…

Notele sunt încadrate. Notele conţin informaţii suplimentare şi de referinţă.

 

Exemplu:

 

Exemplele sunt prezentate în secţiuni, pe un fond galben, şi sub titlul „Exemplu”.

Actualizare semnifică…

Termenii noi sunt marcaţi cu caractere cursive.

ALT+F4

Numele tastelor de la tastatură sunt marcate cu font semialdin şi majuscule.

Numele tastelor însoţite de semnul „plus” semnifică utilizarea unei combinaţii de taste.

Activare

Numele componentelor de interfaţă, de exemplu, câmpurile de intrare, comenzile de meniu, butoanele etc. sunt marcate cu font semialdin.

Pentru a configura o planificare de activitate:

Instrucţiunile sunt marcate cu simbolul săgeată.

Primele fraze ale instrucţiunilor sunt scrise cu caractere cursive.

ajutor

Textele din linia de comandă sau textele mesajelor afişate pe ecran au un font special.

<Adresa IP a computerului dvs.>

Variabilele sunt încadrate în paranteze în unghi. În locul variabilei, apare valoarea corespunzătoare acesteia, scrisă cu majuscule sau minuscule, iar parantezele unghiulare sunt omise.

 

Internet Security arr Convenţii din documentSus

Convenţii din document