În acest document

Acest document conţine următoarele secţiuni:

Surse suplimentare de informaţii

această secţiune conţine o descriere a datelor din sursele suplimentare de informaţii privind aplicaţia, resurse de pe Internet pentru discuţii despre aplicaţie, împărtăşire de idei, adresare de întrebări şi primire de răspunsuri.

Kaspersky Internet Security 2011

Această secţiune conţine descrierea caracteristicilor noi ale aplicaţiei şi informaţii succinte despre componentele şi funcţionalitatea acesteia. Aceasta prezintă funcţionarea fiecărei părţi a pachetului furnizat şi o serie de servicii disponibile utilizatorilor înregistraţi ai aplicaţiei. Secţiunea conţine cerinţe hardware şi software pe care computerul trebuie să le îndeplinească pentru a permite instalarea aplicaţiei Kaspersky Internet Security.

Instalarea aplicaţiei

Această secţiune conţine instrucţiuni care vă vor ajuta să instalaţi aplicaţia pe computer şi să efectuaţi configurarea iniţială a acesteia. Această secţiune descrie, de asemenea, procedura de dezinstalare a aplicaţiei.

Gestionarea licenţei

Această secţiune conţine informaţii referitoare la conceptele de bază utilizate în contextul licenţierii aplicaţiei. Din această secţiune, veţi afla şi despre prelungirea automată a licenţei şi unde puteţi vizualiza informaţii referitoare la licenţa curentă.

Interfaţa aplicaţiei

Această secţiune conţine descrierea componentelor GUI de bază ale aplicaţiei: pictograma şi meniul contextual, fereastra principală a aplicaţiei, fereastra de setări şi ferestrele de notificare.

Pornirea şi oprirea aplicaţiei

Această secţiune conţine informaţii privind pornirea şi închiderea aplicaţiei.

Stare protecţie computer

Această secţiune conţine informaţii despre modul de aflare dacă, momentan, computerul dvs. este protejat sau dacă securitatea acestuia este ameninţată, precum şi despre modul de eliminare a ameninţărilor apărute. În această secţiune, veţi găsi, de asemenea, informaţii despre activarea, dezactivarea şi punerea în pauză a protecţiei atunci când lucraţi cu Kaspersky Internet Security.

Rezolvarea activităţilor tipice

Această secţiune conţine instrucţiuni pentru activităţile de bază întâlnite de majoritatea utilizatorilor atunci când lucrează cu aplicaţia.

Setări avansate ale aplicaţiei

Această secţiune oferă informaţii detaliate despre fiecare componentă a aplicaţiei şi descrie algoritmii de funcţionare şi de configurare pentru fiecare componentă în parte.

Verificarea consecvenţei setărilor aplicaţiei

Această secţiune conţine recomandări pentru modul de verificare a executării corecte a componentelor aplicaţiei.

Contactarea Serviciului de asistenţă tehnică

Această secţiune conţine recomandări privind contactarea Kaspersky Lab din Contul meu Kaspersky de pe site-ul Web al serviciului de asistenţă tehnică şi prin telefon.

Anexă

Această secţiune conţine informaţii de referinţă care completează textul documentului.

Glosar

Această secţiune conţine lista de termeni utilizaţi în document şi definiţiile acestora.

Internet Security arr În acest documentSus

În acest document