Instalarea aplicaţiei

Această secţiune conţine instrucţiuni care vă vor ajuta să instalaţi aplicaţia pe computer şi să efectuaţi configurarea iniţială a acesteia. Această secţiune descrie, de asemenea, procedura de dezinstalare a aplicaţiei.

În această secţiune de Ajutor

Procedura de instalare

Noţiuni de bază

Eliminarea aplicaţiei

Internet Security arr Instalarea aplicaţieiSus

Instalarea aplicaţiei