Ce este de făcut în cazul unui număr mare de mesaje spam

Dacă primiţi o cantitate mare de mesaje de e-mail nesolicitate (spam), activaţi componenta Antispam şi setaţi nivelul de securitate recomandat. Apoi instruiţi componenta utilizând Expertul de instruire. Recunoaşterea corectă a mesajelor spam necesită o instruire la care se utilizează cel puţin 50 de mostre de mesaje utile şi 50 de mostre de mesaje de e-mail nedorite.

Pentru a activa componenta Antispam şi seta nivelul de securitate recomandat:

 1. Deschideţi fereastra de setări ale aplicaţiei.
 2. În partea stângă a ferestrei, în secţiunea Centru protecţie, selectaţi componenta Antispam.
 3. Bifaţi caseta Internet Security mark fs Ce este de făcut în cazul unui număr mare de mesaje spam Activare Antispam din partea dreaptă a ferestrei.
 4. În secţiunea Nivel de securitate, nivelul de securitate trebuie setat, în mod implicit, la Recomandat.

  Dacă nivelul de securitate este setat la Scăzut sau Particularizat, faceţi clic pe butonul Nivel implicit. Nivelul de securitate se va seta automat la Recomandat.

Pentru a instrui componenta Antispam utilizând Expertul de instruire:

 1. Deschideţi fereastra de setări ale aplicaţiei.
 2. În partea stângă a ferestrei, în secţiunea Centru protecţie, selectaţi componenta Antispam.
 3. Faceţi clic pe butonul Instruire în secţiunea Instruire Antispam din partea dreaptă a ferestrei.

  Se va deschide fereastra Expert instruire.

Prezentare detaliată a paşilor expertului.

Pornirea expertului

Faceţi clic pe pe butonul Următorul pentru a porni instruirea.

Selectarea directoarelor care conţin mesaje de e-mail utile

În decursul acestei etape, puteţi specifica directoare care conţin mesaje de e-mail justificate. Trebuie să selectaţi numai directoare despre care aveţi certitudinea că includ mesaje de e-mail justificate.

Sunt accesibile numai conturile din Microsoft Office Outlook şi Microsoft Outlook Express (Windows Mail).

Selectarea directoarelor care conţin mesaje spam

În decursul acestei etape, puteţi specifica directoare care conţin mesaje de e-mail nesolicitate (spam). Dacă nu aveţi astfel de directoare în aplicaţia dvs. de client de e-mail, omiteţi acest pas.

Sunt accesibile numai conturile din Microsoft Office Outlook şi Microsoft Outlook Express (Windows Mail).

Instruirea componentei Antispam

În decursul acestei etape, componenta Antispam se instruieşte utilizând directoarele selectate la paşii anteriori. Mesajele de e-mail din aceste directoare vor completa baza de date Antispam. Expeditorii de mesaje de e-mail utile sunt adăugaţi automat în lista de expeditori permişi.

Salvarea rezultatelor instruirii

În decursul acestei etape a expertului, trebuie să salvaţi rezultatele instruirii utilizând una dintre următoarele metode:

 • adăugaţi rezultatele instruirii în baza de date Antispam existentă (selectaţi Adăugare rezultate la o bază de date Antispam existentă);
 • înlocuiţi baza de date existentă cu baza de date care conţine numai rezultatele instruirii (selectaţi Creare bază de date Antispam nouă).

Faceţi clic pe butonul Terminare pentru a închide expertul.

Consultaţi şi:

Antispam

Internet Security arr Ce este de făcut în cazul unui număr mare de mesaje spamSus

Ce este de făcut în cazul unui număr mare de mesaje spam