Cum se activează aplicaţia

Activare este o procedură de activare a licenţei care vă permite să utilizaţi o versiune complet funcţională a aplicaţiei până la expirarea licenţei.

Dacă nu aţi activat aplicaţia în timpul instalării, o puteţi face ulterior. Vi se va reaminti despre necesitatea de a activa aplicaţia prin mesaje de la Kaspersky Internet Security, mesaje care se afişează în bara de sistem.

Pentru a executa Expertul de activare Kaspersky Internet Security, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:

  • Faceţi clic pe legătura Activaţi aplicaţia în fereastra de notificare din Kaspersky Internet Security, fereastră care se afişează în bara de sistem.
  • Faceţi clic pe legătura Licenţă din partea de jos a ferestrei principale a aplicaţiei. În fereastra Gestionare licenţă care se deschide, faceţi clic pe butonul Activează aplicaţia cu o licenţă nouă.

Să examinăm paşii expertului.

Selectarea tipului de licenţă şi introducerea codului de activare

Asiguraţi-vă că aţi selectat opţiunea Activare versiune comercială în fereastra expertului de activare, introduceţi codul de activare în câmpul corespunzător şi faceţi clic pe butonul Următorul.

Solicitarea activării

La primul pas, expertul trimite o solicitare către serverul de activare pentru a obţine permisiunea de activare a versiunii comerciale a aplicaţiei. Dacă solicitarea se trimite cu succes, expertul continuă automat cu pasul următorul.

Introducerea datelor de înregistrare

Înregistrarea utilizatorului îi este necesară utilizatorului pentru a putea contacta serviciul de asistenţă. Utilizatorii neînregistraţi beneficiază numai de asistenţa minimă.

Specificaţi datele dvs. de înregistrare şi faceţi clic pe butonul Următorul.

Activare

La acest pas, expertul stabileşte conexiunea la serverul de activare pentru a termina activarea aplicaţiei şi înregistrarea utilizatorului, după care continuă automat cu fereastra următoare.

Închiderea Expertului

Această fereastră afişează informaţii despre rezultatele activării: tipul de licenţă utilizată şi data expirării licenţei.

Faceţi clic pe butonul Terminare pentru a închide expertul.

Internet Security arr Cum se activează aplicaţiaSus

Cum se activează aplicaţia