Pornirea computerului de pe discul de recuperare

Dacă sistemul de operare nu poate fi pornit ca urmare a atacului unui virus, utilizaţi discul de recuperare.

Pentru a încărca sistemul de operare, trebuie să utilizaţi un CD/DVD sau o unitate amovibilă cu imaginea discului de recuperare (.iso) înregistrată.

Încărcarea sistemului unui computer de pe o unitate amovibilă nu se poate efectua în orice condiţii. Acest mod, în special, nu este acceptat de unele modele de computere mai vechi. Înainte de a închide computerul pentru a încărca sistemul de pe o unitate amovibilă, asiguraţi-vă că se poate efectua această operaţiune.

Pentru a încărca sistemul de pe un disc de recuperare:

  1. În setările BIOS, activaţi pornirea de pe CD/DVD sau de pe unitate amovibilă (pentru informaţii suplimentare, consultaţi documentaţia plăcii de bază a computerului).
  2. Introduceţi CD-ul/DVD-ul cu imaginea discului de recuperare în unitatea CD/DVD a unui computer infectat sau conectaţi o unitate amovibilă la acesta.
  3. Reporniţi computerul.

Pentru informaţii suplimentare despre utilizarea discului de recuperare, consultaţi Ghidul de utilizare Kaspersky al discului de recuperare.

Internet Security arr Pornirea computerului de pe discul de recuperareSus

Pornirea computerului de pe discul de recuperare