Antibanner

Componenta Antibanner este destinată blocării bannerelor din paginile Web pe care le deschideţi şi cele din interfeţele aplicaţiilor specificate. Reclamele din bannere vă pot distrage de la activitatea de afaceri, iar descărcarea de bannere sporeşte cantitatea de trafic la intrare.

Înainte ca un banner să se afişeze într-o pagină Web sau în fereastra unei aplicaţii, acesta trebuie să fie descărcat de pe Internet. Componenta Antibanner scanează adresa de unde se descarcă bannerul. Dacă adresa este asociată cu o mască din lista inclusă în pachetul Kaspersky Internet Security sau din lista de adrese de bannere compilată de dvs. înşivă, componenta Antibanner blochează bannerul. Pentru a bloca bannerele cu măşti de adrese negăsite în listele menţionate, se utilizează analizorul euristic.

În plus, puteţi crea o listă de adrese permise pentru a stabili care bannere trebuie permise pentru afişare.

În această secţiune:

Activarea şi dezactivarea componentei Antibanner

Selectarea metodei de scanare

Crearea listelor de adrese de banner blocate şi permise

Exportul şi importul listelor de adrese

Internet Security arr AntibannerSus

Antibanner