Activarea şi dezactivarea componentei Antibanner

Imediat după instalarea programului Kaspersky Internet Security, componenta Antibanner este dezactivată, aceasta nu blochează bannere. Pentru a activa blocarea bannerelor, trebuie să activaţi componenta Antibanner.

Pentru a afişa toate bannerele, componenta Antibanner trebuie dezactivată. Dacă doriţi să afişaţi numai unele bannere, utilizaţi lista de adrese de bannere permise.

Există două modalităţi de a activa sau dezactiva componenta:

Pentru a activa sau dezactiva componenta Antibanner în fereastra principală, efectuaţi paşii următori:

  1. Deschideţi fereastra principală a aplicaţiei şi selectaţi secţiunea Centru protecţie din partea stângă a ferestrei.
  2. În partea dreaptă a ferestrei, faceţi clic stânga pentru a deschide secţiunea Securitate online.
  3. Faceţi clic pe butonul Antibanner pentru a deschide meniul de selectare a acţiunilor de efectuat asupra componentei şi selectaţi Activare Antibanner (dacă trebuie activată componenta) sau Dezactivare Antibanner (dacă trebuie dezactivată).

    La activarea unei componente, pictograma din stânga acesteia devine verde, iar la dezactivare pictograma devine gri.

Pentru a activa sau dezactiva componenta Antibanner în fereastra de configurare, efectuaţi paşii următori:

  1. Deschideţi fereastra de setări ale aplicaţiei.
  2. În partea stângă a ferestrei, în secţiunea Centru protecţie, selectaţi componenta Antibanner.
  3. În partea dreaptă a ferestrei, bifaţi caseta Activare Antibanner dacă trebuie activată componenta. Debifaţi caseta dacă trebuie dezactivată componenta.
Internet Security arr Activarea şi dezactivarea componentei AntibannerSus

Activarea şi dezactivarea componentei Antibanner