Detectarea mesajelor spam după expresii şi adrese. Crearea listelor

Aveţi posibilitatea să creaţi atât liste de expresii cheie permise, blocate şi obscene, cât şi liste de adrese de expeditori permişi şi blocaţi şi lista cu adresele dvs. Dacă se utilizează listele, componenta Antispam analizează fiecare mesaj pentru a detecta expresii adăugate la liste şi adresele expeditorilor şi destinatarilor de mesaje de e-mail pentru a le compara cu înregistrările din listele de adrese. Dacă se găseşte expresia sau adresa căutată, componenta Antispam identifică mesajul de e-mail ca fiind util sau spam, în funcţie de lista în care s-a găsit expresia sau adresa.

Următoarele mesaje de e-mail vor fi recunoscute ca fiind spam:

  • mesajele care conţin expresii obscene sau blocate cu un coeficient total de ponderare peste 100;
  • mesajele trimise de la o adresă blocată sau care nu vă sunt adresate direct.

Următoarele mesaje de e-mail vor fi recunoscute ca fiind utile:

  • mesajele care conţin expresii permise;
  • mesajele trimise de la o adresă permisă.

Măşti pentru expresii cheie şi adrese de expeditori

Aveţi posibilitatea să utilizaţi măşti de expresii în listele de expresii permise, blocate şi obscene. Listele de adrese permise şi blocate şi listele de adrese de încredere acceptă măşti de adrese.

Masca este un şir utilizat ca şablon cu care se compară o expresie sau o adresă. Se utilizează anumite simboluri dintr-o mască pentru a reprezenta altele: înlocuieşte orice secvenţă de caractere, – orice caracter singular. Dacă o mască utilizează aceste metacaractere, se poate potrivi cu mai multe expresii sau adrese (vedeţi exemplele).

În cazul în care caracterul * sau ? face parte din expresia căutată (de ex., Ce oră e?), acesta va fi precedat de caracterul \, astfel încât componenta Antispam să-l recunoască în mod corect. Prin urmare, în locul caracterului * trebuie să utilizaţi în măşti combinaţia \*, iar caracterul ? trebuie reprezentat ca \? (de ex., Ce oră e\?).

Mostre de măşti de expresii:

  • Vizitaţi * – masca aceasta corespunde unui mesaj care începe cu cuvântul Vizitaţi şi continuă cu orice text.

Exemple de măşti de adresă:

  • admin@test.com – masca se potriveşte numai cu adresa admin@test.com.
  • admin@* – masca se potriveşte cu adresa expeditorului cu numele admin, de exemplu, admin@test.com, admin@exemplu.org.
  • *@test* – masca se potriveşte cu adresa oricărui expeditor de mesaje dintr-un domeniu care începe cu test, de exemplu: admin@test.com, info@test.org.
  • info.*@test.??? – masca aceasta corespunde cu adresa oricărui expeditor al cărui nume începe cu info. şi al cărui nume de domeniu de e-mail începe cu test. şi se termină cu orice trei caractere, de exemplu: info.produs@test.com, info.companie@test.org, dar nu şi info.produs@test.ro.

În această secţiune:

Expresii blocate şi permise

Cuvinte obscene

Expeditori blocaţi şi permişi

Adresele dvs.

Exportarea şi importarea listelor de expresii şi adrese

Internet Security arr Detectarea mesajelor spam după expresii şi adrese. Crearea listelorSus

Detectarea mesajelor spam după expresii şi adrese. Crearea listelor