Instruirea componentei Antispam

Unul dintre cele mai eficiente instrumente de detectare a mesajelor spam este algoritmul iBayes cu autoinstruire. Aplicaţia utilizează algoritmul pentru a decide starea care ar trebui atribuită unui mesaj în funcţie de expresiile din acesta. Înainte de a începe lucrul, trebuie să trimiteţi algoritmului iBayes eşantioane de şiruri din mesaje utile şi din mesaje spam, adică trebuie instruit.

Există mai multe abordări pentru instruirea componentei Antispam:

  • Utilizaţi Expertul de instruire (instruire pachet). Instruirea folosind Expertul de instruire este preferabilă chiar de la începutul utilizării componentei Antispam.
  • Instruirea componentei Antispam folosind mesaje de e-mail trimise.
  • Instruirea se face chiar în timpul lucrului cu mesaje în clientul de e-mail, utilizând butoanele şi elementele de meniu corespunzătoare.
  • Instruirea în timpul lucrului cu rapoarte antispam.

În această secţiune:

Utilizarea Expertului de instruire

Instruirea componentei Antispam folosind mesaje de e-mail trimise.

Utilizarea elementelor de interfaţă ale clienţilor de e-mail

Adăugarea unei adrese la lista de expeditori permişi

Instruirea cu rapoarte

Internet Security arr Instruirea componentei AntispamSus

Instruirea componentei Antispam