Selectarea nivelului de protecţie împotriva mesajelor spam

Aveţi posibilitatea să selectaţi nivelul de protecţie antispam în funcţie de cantitatea de mesaje spam sosită în cutia poştală. Nivelurile protecţiei antispam corespund următoarelor niveluri de securitate configurate de experţii de la Kaspersky Lab:

  • Ridicată. Acest nivel de securitate trebuie utilizat dacă primiţi frecvent mesaje spam – de exemplu când utilizaţi servicii de e-mail gratuite. Atunci când selectaţi acest nivel, frecvenţa alarmelor false creşte: adică mesajele de e-mail utile sunt considerate mai frecvent ca fiind spam.
  • Recomandată. Acest nivel de securitate trebuie utilizat în majoritatea cazurilor.
  • Redusă. Acest nivel de securitate se va utiliza dacă primiţi mesaje spam rar, de exemplu atunci când lucraţi într-un mediu protejat al unei companii. Atunci când este selectat acest nivel, mesajele spam şi mesajele spam potenţial sunt recunoscute mai puţin frecvent.

Pentru a selecta unul dintre nivelurile de securitate disponibile, efectuaţi paşii următori:

  1. Deschideţi fereastra de setări ale aplicaţiei.
  2. În partea stângă a ferestrei, în secţiunea Centru protecţie, selectaţi componenta Antispam.
  3. Utilizaţi cursorul din partea dreaptă a ferestrei pentru a alege nivelul de securitate solicitat.

    Numele nivelului de securitate selectat se va afişa sub antetul secţiunii Nivelul de securitate.

Dacă niciun nivel de securitate nu este adecvat cerinţelor dvs., aveţi posibilitatea să configuraţi componenta Antispam; de exemplu, modificaţi valorile de prag ale probabilităţii de spam sau activaţi verificările pentru mesajele Microsoft Exchange Server. Această configurare va modifica nivelul de securitate în Particularizat.

Dacă nu vă satisface comportamentul reconfigurat al componentei Antispam, aveţi posibilitatea să restauraţi setările componentei.

Internet Security arr Selectarea nivelului de protecţie împotriva mesajelor spamSus

Selectarea nivelului de protecţie împotriva mesajelor spam