Utilizarea caracteristicilor suplimentare care influenţează probabilitatea de spam

Rezultatul calculării probabilităţii de spam poate fi afectat de caracteristici suplimentare de mesaj, de exemplu, lipsa adresei unui expeditor în câmpul „Către” sau un subiect de mesaj foarte lung (peste 250 de caractere). Când există într-un mesaj, astfel de semne cresc probabilitatea de spam. În consecinţă, probabilitatea de spam va creşte. Aveţi posibilitatea să selectaţi semne suplimentare de care se va ţine cont la analizarea mesajului.

Pentru a utiliza semnele suplimentare care cresc probabilitatea de spam, efectuaţi paşii următori:

  1. Deschideţi fereastra de setări ale aplicaţiei.
  2. În partea stângă a ferestrei, în secţiunea Centru protecţie, selectaţi componenta Antispam.
  3. Faceţi clic pe butonul Setări din partea dreaptă a ferestrei.

    Se va afişa fereastra Antispam.

  4. În fila Metode Expert, faceţi clic pe butonul Suplimentar.
  5. În fereastra Suplimentar deschisă, bifaţi casetele Internet Security mark fs Utilizarea caracteristicilor suplimentare care influenţează probabilitatea de spam alăturate semnelor care se vor lua în considerare la analizarea mesajelor pentru creşterea probabilităţii de spam.
Internet Security arr Utilizarea caracteristicilor suplimentare care influenţează probabilitatea de spamSus

Utilizarea caracteristicilor suplimentare care influenţează probabilitatea de spam