Selectarea metodei de scanare

Metodele de scanare constau în scanarea adreselor URL din mesajele clienţilor de MI pentru a afla dacă acestea sunt incluse în lista cu adrese Web suspecte şi/sau în lista cu adrese Web de phishing.

Pentru a îmbunătăţi eficienţa protecţiei, puteţi utiliza analiza euristică (adică analiza activităţii efectuate de un obiect în sistem). Această analiză permite detectarea obiectelor rău intenţionate noi care nu sunt descrise încă în bazele de date. Atunci când se utilizează analiza euristică, orice script inclus într-un mesaj al clientului de MI se execută într-un mediu protejat. Dacă activitatea acestui script este tipică unor obiecte rău intenţionate, este probabil ca obiectul să fie clasificat ca fiind rău intenţionat sau suspect. În mod implicit, analiza euristică este activată.

Pentru a scana linkurile din mesaje utilizând baza de date cu adrese Web suspecte:

  1. Deschideţi fereastra de setări ale aplicaţiei.
  2. În partea stângă a ferestrei, în secţiunea Centru protecţie, selectaţi componenta Antivirus MI.
  3. În partea dreaptă a ferestrei, în secţiunea Metode de scanare, bifaţi caseta Internet Security mark fs Selectarea metodei de scanare Verifică dacă adresele URL sunt afişate în baza de date cu adrese URL suspecte.

Pentru a scana linkurile din mesaje utilizând baza de date cu adrese Web de phishing:

  1. Deschideţi fereastra de setări ale aplicaţiei.
  2. În partea stângă a ferestrei, în secţiunea Centru protecţie, selectaţi componenta Antivirus MI.
  3. În partea dreaptă a ferestrei, în secţiunea Metode de scanare, bifaţi caseta Internet Security mark fs Selectarea metodei de scanare Verifică dacă adresele URL sunt afişate în baza de date cu adrese URL de phishing.

Pentru a activa analiza euristică:

  1. Deschideţi fereastra de setări ale aplicaţiei.
  2. În partea stângă a ferestrei, în secţiunea Centru protecţie, selectaţi componenta Antivirus MI.
  3. În partea dreaptă a ferestrei, în secţiunea Metode de scanare, bifaţi caseta Internet Security mark fs Selectarea metodei de scanare Analiză euristică şi definiţi nivelul necesar de intensitate a scanării.
Internet Security arr Selectarea metodei de scanareSus

Selectarea metodei de scanare