Scanarea mesajelor de e-mail în The Bat!

Acţiunile asupra obiectelor de e-mail infectate în The Bat! se definesc utilizând instrumentele proprii aplicaţiei.

Se ignoră setările pentru Antivirus pentru e-mail care stabilesc dacă se scanează mesajele primite şi cele trimise, ce acţiuni se efectuează asupra obiectelor periculoase din e-mail şi ce excluderi se aplică. Singurul lucru pe care The Bat! îl ia în considerare este scanarea arhivelor ataşate.

Setările de protecţie a mesajelor de e-mail se extind la toate componentele antivirus instalate pe computer care acceptă lucrul cu The Bat!.

Reţineţi că mesajele de e-mail primite sunt scanate mai întâi de Antivirusul pentru e-mail şi numai după aceea de insertul clientului de e-mail TheBat!. Dacă este detectat un obiect rău intenţionat, Kaspersky Internet Security vă notifică imediat cu privire la acest eveniment. Dacă selectaţi acţiunea Dezinfectare (Ştergere) în fereastra de notificare a Antivirusului pentru e-mail, acţiunile care au scopul de a elimina ameninţarea se efectuează de Antivirusul pentru e-mail. Dacă selectaţi opţiunea Ignorare în fereastra de notificare, obiectul va fi dezinfectat de insertul din The Bat!. Când trimiteţi mesaje de e-amil, acestea sunt mai întâi scanate de insert şi apoi de către Antivirus pentru e-mail.

Trebuie să definiţi următoarele criterii:

  • ce flux de corespondenţă (la intrare, la ieşire) trebuie scanat;
  • când trebuie scanate obiectele din corespondenţă (la deschiderea mesajului, înainte de salvarea pe disc);
  • ce acţiuni efectuează clientul de e-mail dacă se detectează obiecte periculoase în mesajele de e-mail. De exemplu, puteţi selecta:
    • Încercare de dezinfectare părţi infectate – dacă selectaţi această opţiune, se va încerca dezinfectarea obiectului infectat; dacă obiectul nu poate fi dezinfectat, va rămâne în mesaj.
    • Ştergere părţi infectate – dacă selectaţi această opţiune, obiectul periculos din mesaj se şterge, indiferent dacă este infectat sau suspect de infectare.

În mod implicit, The Bat! plasează toate obiectele de e-mail infectate în Carantină fără a încerca să le dezinfecteze.

The Bat! nu alocă anteturi speciale mesajelor de e-mail care conţin obiecte periculoase.

Pentru a seta regulile de protecţie a e-mailurilor în The Bat!:

  1. Deschideţi fereastra principală a aplicaţiei The Bat!
  2. Selectaţi elementul Setări din meniul Proprietăţi al clientului de e-mail.
  3. Selectaţi obiectul Protecţie împotriva viruşilor în arborele de setări.
Internet Security arr Scanarea mesajelor de e mail în The Bat!Sus

Scanarea mesajelor de e-mail în The Bat!