Activarea şi dezactivarea Antivirusului pentru Web

Există două modalităţi de a activa sau dezactiva componenta:

Pentru a activa sau dezactiva Antivirusul pentru Web în fereastra principală, efectuaţi paşii următori:

  1. Deschideţi fereastra principală a aplicaţiei şi selectaţi secţiunea Centru protecţie din partea stângă a ferestrei.
  2. În partea dreaptă a ferestrei, faceţi clic stânga pentru a deschide secţiunea Securitate online sau Protecţie sistem şi aplicaţii.
  3. Deschideţi meniul pentru selectarea unei acţiuni asupra componentei cu clic pe butonul Antivirus pentru Web şi selectaţi ActivareAntivirus pentru Web (dacă trebuie activată componenta) sau Dezactivare Antivirus pentru Web (dacă trebuie dezactivat).

    La activarea unei componente, pictograma din stânga acesteia devine verde, iar la dezactivare pictograma devine gri.

Pentru a activa sau dezactiva componenta Antispam în fereastra de setări:

  1. Deschideţi fereastra de setări ale aplicaţiei.
  2. În partea stângă a ferestrei, în secţiunea Centru protecţie, selectaţi componenta Antivirus pentru Web.
  3. Bifaţi caseta Activare Antivirus pentru Web în partea dreaptă a ferestrei, dacă trebuie activată componenta. Debifaţi caseta dacă trebuie dezactivată componenta.
Internet Security arr Activarea şi dezactivarea Antivirusului pentru WebSus

Activarea şi dezactivarea Antivirusului pentru Web