Crearea unei liste de adrese de încredere

Aveţi posibilitatea să creaţi o listă de adrese Web în al căror conţinut aveţi încredere în mod necondiţionat. Antivirusul pentru Web nu va analiza datele de la aceste adrese pentru obiecte periculoase. De exemplu, această opţiune se poate dovedi utilă atunci când componenta Antivirus pentru Web interferează cu descărcarea unui anumit fişier dintr-un site Web cunoscut.

Pentru a crea lista de adrese Web de încredere:

  1. Deschideţi fereastra de setări ale aplicaţiei.
  2. În partea stângă a ferestrei, în secţiunea Centru protecţie, selectaţi componenta Antivirus pentru Web.
  3. Faceţi clic pe butonul Setări din partea dreaptă a ferestrei.

    Se deschide fereastra Antivirus pentru Web.

  4. În fila Adrese URL de încredere, bifaţi caseta Nu scana traficul HTTP pentru adresele URL de încredere şi creaţi lista de adrese care furnizează conţinut de încredere.

Dacă trebuie să excludeţi temporar o adresă din lista de adrese de încredere, nu este necesar să ştergeţi adresa respectivă – debifarea acestei casete va produce efectul dorit.

Internet Security arr Crearea unei liste de adrese de încredereSus

Crearea unei liste de adrese de încredere