Selectarea nivelului de securitate al Antivirusului pentru Web

Nivelul de securitate este definit ca o configuraţie prestabilită a setărilor Antivirusului pentru Web, furnizând un anumit nivel de protecţie pentru datele primite şi transmise prin HTTP şi HTTPS. Specialiştii de la Kaspersky Lab diferenţiază trei niveluri de securitate:

  • Nivelul ridicat oferă protecţia maximă necesară când se lucrează în medii periculoase.
  • Nivelul recomandat oferă protecţia optimă recomandată în majoritatea cazurilor.
  • Nivelul scăzut permite performanţa maximă.

Utilizatorul va decide nivelul selectat în funcţie de condiţiile de lucru şi de situaţia curentă.

Pentru a selecta unul dintre nivelurile de securitate prestabilite, efectuaţi paşii următori:

  1. Deschideţi fereastra de setări ale aplicaţiei.
  2. În partea stângă a ferestrei, în secţiunea Centru protecţie, selectaţi componenta Antivirus pentru Web.
  3. Utilizaţi cursorul din partea dreaptă a ferestrei pentru a alege nivelul de securitate solicitat.

Dacă nici unul dintre nivelurile prestabilite nu satisface cerinţele dvs., aveţi posibilitatea să configuraţi Antivirusul pentru Web; de exemplu, modificaţi nivelul intensităţii de scanare în timpul analizei euristice. Această configurare va modifica nivelul de securitate în Particularizat.

Dacă trebuie să reveniţi din nou la un nivel de securitate prestabilit, restauraţi configuraţia componentei.

Internet Security arr Selectarea nivelului de securitate al Antivirusului pentru WebSus

Selectarea nivelului de securitate al Antivirusului pentru Web