Solicitări de control la domenii regionale

În funcţie de opţiunea utilizatorului, Antivirusul pentru Web din modul Filtrul geografic poate bloca sau permite accesul la site-uri Web pe baza apartenenţei lor la domenii Web regionale. Aceasta vă permite, de exemplu, să blocaţi accesul la site-uri Web care aparţin unor domenii regionale cu risc ridicat de infectare.

Pentru a permite sau bloca accesul la site-uri Web care aparţin unor domenii specificate:

  1. Deschideţi fereastra de setări ale aplicaţiei.
  2. În partea stângă a ferestrei, în secţiunea Centru protecţie, selectaţi componenta Antivirus pentru Web.
  3. Faceţi clic pe butonul Setări din partea dreaptă a ferestrei.

    Se deschide fereastra Antivirus pentru Web.

  4. În fila Filtru geografic, bifaţi caseta Activare filtrare după domenii regionale şi specificaţi în lista de domenii controlate de mai jos ce domenii trebuie permise sau blocate şi pentru care dintre ele aplicaţia trebuie să solicite permisiunea accesului utilizând o Solicitare de permisiune pentru accesarea unui site Web dintr-un domeniu regional.

    În mod implicit, accesul este permis pentru domeniile regionale care corespund locaţiei dvs. Solicitarea de permitere a accesului este setată în mod implicit pentru alte domenii.

Internet Security arr Solicitări de control la domenii regionaleSus

Solicitări de control la domenii regionale