Carantina şi Stocarea copiilor de rezervă

Carantina este un depozit special unde se stochează obiectele posibil infectate cu viruşi. Obiectele potenţial infectate sunt obiecte care sunt suspectate de a fi infectate cu viruşi sau cu modificări ale acestora.

Un obiect potenţial infectat se poate detecta şi plasa în Carantină de către Antivirusul pentru fişiere, Antivirusul pentru e-mail, Apărarea proactivă sau în cursul unei scanări de viruşi.

Obiectele sunt introduse în Carantină în următoarele cazuri:

  • Codul obiectului se aseamănă cu o ameninţare cunoscută dar parţial modificată sau are o structură de malware însă nu este înregistrat în baza de date. În acest caz, obiectele sunt mutate în Carantină după analiza euristică efectuată de Antivirusul pentru fişiere, Antivirusul pentru e-mail sau din timpul scanării de viruşi. Analiza euristică produce rareori alarme false.
  • Succesiunea de operaţii efectuate de un obiect arată suspect. În acest caz, obiectele sunt mutate în Carantină după analiza comportamentului lor de către componenta Apărare proactivă.

La plasarea unui obiect în Carantină, acesta este mutat, nu copiat: obiectul este şters de pe disc sau din mesajul de e-mail şi este salvat în directorul Carantină. Fişierele din Carantină se salvează într-un format special şi nu sunt periculoase.

Componenta Stocare copie de rezervă este concepută pentru stocarea copiilor de rezervă ale obiectelor infectate care nu au putut fi dezinfectate imediat după detectare.

Este posibil ca, după următoarea actualizare a bazei de date, Kaspersky Internet Security să poată identifica ameninţarea în mod neambiguu şi să o neutralizeze. De aceea, aplicaţia scanează obiectele din Carantină după fiecare actualizare.

În această secţiune:

Stocarea obiectelor introduse în carantină şi în copie de rezervă

Lucrul cu obiectele din carantină

Internet Security arr Carantina şi Stocarea copiilor de rezervăSus

Carantina şi Stocarea copiilor de rezervă