Stocarea obiectelor introduse în carantină şi în copie de rezervă

Durata de stocare maximă implicită a obiectelor este de 30 de zile. Apoi obiectele se vor şterge. Aveţi posibilitatea să revocaţi restricţia de timp sau să modificaţi durata maximă de stocare a obiectelor.

În plus, aveţi posibilitatea să specificaţi dimensiunea maximă pentru Carantină şi Copie de rezervă. Dacă se atinge valoarea dimensiunii maxime, conţinutul din Carantină şi Copie de rezervă se modifică, având obiecte noi. În mod implicit, restricţia dimensiunii maxime este dezactivată.

Pentru a modifica durata maximă de stocare a obiectelor:

  1. Deschideţi fereastra de setări ale aplicaţiei.
  2. În partea stângă a ferestrei, în secţiunea Setări avansate, selectaţi sub-secţiunea Rapoarte şi zone de stocare.
  3. În partea dreaptă a ferestrei, în secţiunea Stocarea obiectelor introduse în carantină şi în copie de rezervă, bifaţi caseta Internet Security mark fs Stocarea obiectelor introduse în carantină şi în copie de rezervă Stocare obiecte nu mai mult de şi specificaţi durata maximă de stocare pentru obiectele introduse în carantină.

Pentru a configura dimensiunea maximă pentru Carantină şi Copie de rezervă:

  1. Deschideţi fereastra de setări ale aplicaţiei.
  2. În partea stângă a ferestrei, în secţiunea Setări avansate, selectaţi sub-secţiunea Rapoarte şi zone de stocare.
  3. În partea dreaptă a ferestrei, în secţiunea Stocarea obiectelor introduse în carantină şi în copie de rezervă, bifaţi caseta Internet Security mark fs Stocarea obiectelor introduse în carantină şi în copie de rezervă Dimensiune maximă şi specificaţi dimensiunea maximă pentru Carantină şi Copie de rezervă.
Internet Security arr Stocarea obiectelor introduse în carantină şi în copie de rezervăSus

Stocarea obiectelor introduse în carantină şi în copie de rezervă