Control aplicaţie

Controlul aplicaţiilor împiedică aplicaţiile să efectueze acţiuni care pot fi periculoase pentru sistem şi asigură controlul accesului la datele dvs. de identitate.

Componenta înregistrează în jurnal acţiunile efectuare de aplicaţiile din sistem şi dirijează activităţile aplicaţiilor în funcţie de stare de încredere sau neîncredere a grupului din care fac parte.

Fiecărei aplicaţii lansate îi este atribuită o stare care defineşte din ce grup face parte. Fiecărei stări îi este atribuit un set de reguli. Regulile de control al aplicaţiilor dirijează activitatea cu potenţial periculos, cum ar fi accesul aplicaţiilor la resurse protejate (fişiere şi directoare, chei de regiştri, adrese de reţea etc.) în funcţie de clasificarea ameninţării prezentate de aplicaţii.

Dacă se încearcă o acţiune cu restricţii impuse, Control aplicaţii verifică dacă aplicaţia are drepturile de acces necesare şi efectuează acţiunea definită de regula de stare a aplicaţiei.

Pentru a controla accesul aplicaţiilor la diferite resurse ale computerului, aveţi posibilitatea să utilizaţi lista prestabilită de resurse protejate sau să creaţi un domeniu de protecţie propriu.

La prima pornire a unei aplicaţii, Controlul aplicaţiei îl scanează de viruşi şi îi atribuie o stare.

Componenta caută mai întâi o înregistrare corespunzătoare în baza de date internă de aplicaţii cunoscute din Kaspersky Internet Security şi apoi trimite o solicitare către baza de date Kaspersky Security Network (dacă există o conexiune la Internet şi dacă s-a activat descărcarea regulilor de la Kaspersky Security Network). Dacă se găseşte contul în bază, aplicaţiei i se atribuie starea înregistrată în bază, iar pentru această aplicaţie se vor utiliza regulile încărcate de la Kaspersky Security Network.

În mod implicit, dacă o aplicaţie sau obiectul său părinte deţine o semnătură digitală de încredere, acestei aplicaţii i se atribuie automat starea de aplicaţie de încredere. Aveţi posibilitatea să editaţi condiţia aplicată la crearea grupului de aplicaţii de încredere.

Cu toate acestea, componenta Apărare proactivă monitorizează comportamentul aplicaţiilor cărora Controlul aplicaţiei le-a atribuit starea „de încredere”.

În mod implicit, aplicaţiile necunoscute (cele care nu s-au găsit în baza de date Kaspersky Security Network şi cele fără semnătură digitală) se scanează utilizând analiza euristică, ceea ce vă ajută să stabiliţi probabilitatea de ameninţare a aplicaţiilor. Aplicaţiilor cu o probabilitate de ameninţare scăzută li se atribuie starea Restricţionat la nivel inferior.

Dacă probabilitatea de ameninţare a aplicaţiei este crescută, Kaspersky Internet Security vă notifică despre acest lucru şi vă permite să selectaţi starea care trebuie atribuită aplicaţiei potenţial periculoase. Notificarea conţine statistici care descriu modul în care participanţii la Kaspersky Security Network au utilizat această aplicaţie. În baza acestor informaţii şi cunoscând modul în care aplicaţia apare pe computerul dvs., aveţi posibilitatea să luaţi o decizie corectă privind starea care se va atribui aplicaţiei.

Vă recomandăm să participaţi la Kaspersky Security Network pentru a îmbunătăţi performanţa Controlului aplicaţiei.

Când aplicaţia se reporneşte, Controlul aplicaţiei îi verifică integritatea. Dacă aplicaţia nu s-a modificat, componenta îi aplică regula existentă. Dacă aplicaţia s-a modificat, Controlul aplicaţiei o scanează din nou la prima pornire.

Aveţi posibilitatea să editaţi condiţiile aplicate pentru detectarea stărilor aplicaţiilor, starea unei aplicaţii individuale şi să editaţi regulile pentru stări sau pentru aplicaţii individuale.

În această secţiune:

Activarea şi dezactivarea Controlului aplicaţiei

Crearea unui domeniu de protecţie

Configurarea detectării automate a stărilor aplicaţiilor

Modificarea şi restaurarea stării pentru aplicaţia selectată

Editarea unei reguli pentru starea aplicaţiei

Editarea unei reguli pentru aplicaţia selectată

Crearea unei reguli de reţea pentru o aplicaţie

Excluderea acţiunilor dintr-o regulă pentru o aplicaţie

Moştenirea restricţiilor de la procesul părinte

Ştergerea regulilor pentru aplicaţii neutilizate

Interpretarea datelor despre utilizarea aplicaţiei de către participanţii la Kaspersky Security Network

Internet Security arr Control aplicaţieSus

Control aplicaţie