Crearea unei reguli de reţea pentru o aplicaţie

Regulile de reţea reglementează accesul aplicaţiilor la diferite reţele. În mod implicit, aplicaţia moşteneşte regulile stării care i-a fost atribuită. Dacă doriţi să utilizaţi anumite metode de procesare a accesului unei aplicaţii la anumite servicii de reţea, aveţi posibilitatea să creaţi o regulă care să reglementeze activitatea de reţea a acestei aplicaţii.

De asemenea, aveţi posibilitatea să lucraţi cu reguli de reţea pentru aplicaţii utilizând componenta Firewall.

Pentru a crea o regulă de reţea:

  1. Deschideţi fereastra principală a aplicaţiei şi selectaţi secţiunea Centru protecţie.
  2. În partea dreaptă a ferestrei, faceţi clic stânga pentru a deschide lista de componente Protecţie sistem şi aplicaţii.
  3. Faceţi clic pe linkul Activitate aplicaţii.
  4. În fereastra Activitate aplicaţii care se deschide, în lista verticală Categorie, selectaţi categoria de aplicaţii necesară.
  5. În coloana Stare faceţi clic stânga pentru a deschide meniul contextual pentru aplicaţia necesară şi selectaţi Reguli pentru aplicaţie.
  6. În fereastra care se deschide, în fila Reguli de reţea, deschideţi fereastra de creare a regulii de reţea făcând clic pe legătura Adăugare.
  7. În fereastra Regulă de reţea care se deschide, specificaţi setările necesare.
  8. Setaţi o prioritate pentru regula nouă utilizând legăturile Mutare sus şi Mutare jos.
Internet Security arr Crearea unei reguli de reţea pentru o aplicaţieSus

Crearea unei reguli de reţea pentru o aplicaţie