Modificarea şi restaurarea stării pentru aplicaţia selectată

La prima pornire a unei aplicaţii, Controlul aplicaţiei îi atribuie automat o stare. Dacă sunteţi sigur că aplicaţiei i s-a atribuit o stare greşită, aveţi posibilitatea să o modificaţi manual. Aveţi posibilitatea să derulaţi înapoi, oricând, starea atribuită în mod automat.

Specialiştii de la Kaspersky Lab nu vă recomandă să modificaţi stările aplicaţiilor atribuite în mod automat. În schimb, dacă este necesar, editaţi regulile pentru o aplicaţie individuală.

Pentru a modifica starea unei aplicaţii:

  1. Deschideţi fereastra principală a aplicaţiei şi selectaţi secţiunea Centru protecţie.
  2. În partea dreaptă a ferestrei, faceţi clic stânga pentru a deschide lista de componente Protecţie sistem şi aplicaţii.
  3. Faceţi clic pe linkul Activitate aplicaţii.
  4. În fereastra Activitate aplicaţii care se deschide, în lista verticală Categorie, selectaţi categoria de aplicaţii necesară.
  5. Pentru aplicaţia selectată, în coloana Stare, faceţi clic stânga pentru a deschide meniul contextual şi selectaţi starea dorită.

Pentru a derula înapoi starea atribuită în mod automat:

  1. Deschideţi fereastra principală a aplicaţiei şi selectaţi secţiunea Centru protecţie.
  2. În partea dreaptă a ferestrei, faceţi clic stânga pentru a deschide lista de componente Protecţie sistem şi aplicaţii.
  3. Faceţi clic pe linkul Activitate aplicaţii.
  4. În fereastra Activitate aplicaţii care se deschide, în lista verticală Categorie, selectaţi categoria de aplicaţii necesară.
  5. Pentru aplicaţia selectată, în coloana Stare, faceţi clic stânga pentru a deschide meniul contextual şi selectaţi Restaurare setări implicite.
Internet Security arr Modificarea şi restaurarea stării pentru aplicaţia selectatăSus

Modificarea şi restaurarea stării pentru aplicaţia selectată