Moştenirea restricţiilor de la procesul părinte

Pornirea aplicaţiei poate fi iniţiată fie de către utilizator, fie de altă aplicaţie care se execută. Dacă pornirea este iniţiată de altă aplicaţie, se creează o procedură de pornire incluzând aplicaţiile copil şi părinte.

Atunci când o aplicaţie încearcă să obţină acces la o resursă protejată, componenta Control aplicaţii analizează drepturile tuturor proceselor părinte ale acestei aplicaţii şi le compară cu drepturile necesare pentru accesarea acestei resurse. Apoi se respectă regula priorităţii minime: când drepturile de acces ale aplicaţiei sunt comparate cu cele ale procesului părinte, activităţii aplicaţiei i se vor aplica drepturile de acces cu prioritate minimă.

Prioritatea dreptului de acces:

  1. Permitere. Datele dreptului de acces au prioritatea maximă.
  2. Solicitare acţiune.
  3. Blocare. Datele dreptului de acces au prioritatea minimă.

Acest mecanism împiedică o aplicaţie care nu este de încredere sau o aplicaţie cu drepturi restricţionare să utilizeze o aplicaţie de încredere pentru efectuarea de acţiuni acre necesită anumite privilegii.

Dacă activităţile aplicaţiei sunt blocate deoarece un proces părinte are drepturi insuficiente, puteţi edita aceste reguli.

Se recomandă modificarea drepturilor unui proces părinte numai dacă aveţi certitudinea absolută că activităţile procesului nu reprezintă o ameninţare pentru securitatea sistemului.

Pentru a dezactiva moştenirea restricţiilor de la procesul părinte, efectuaţi paşii următori:

  1. Deschideţi fereastra principală a aplicaţiei şi selectaţi secţiunea Centru protecţie.
  2. În partea dreaptă a ferestrei, faceţi clic stânga pentru a deschide lista de componente Protecţie sistem şi aplicaţii.
  3. Faceţi clic pe linkul Activitate aplicaţii.
  4. În fereastra Activitate aplicaţii care se deschide, în lista verticală Categorie, selectaţi categoria de aplicaţii necesară.
  5. În coloana Stare faceţi clic stânga pentru a deschide meniul contextual pentru aplicaţia necesară şi selectaţi Reguli pentru aplicaţie.
  6. În fereastra Reguli pentru aplicaţie care se deschide, selectaţi fila Excluderi şi bifaţi caseta Internet Security mark fs Moştenirea restricţiilor de la procesul părinte Nu se moştenesc restricţii de la procesul (aplicaţia) părinte.
Internet Security arr Moştenirea restricţiilor de la procesul părinteSus

Moştenirea restricţiilor de la procesul părinte