Căutarea de cuvinte cheie

Puteţi verifica mesajele utilizatorului pentru cuvintele specificate şi combinaţiile de cuvinte la comunicarea prin clienţi de MI şi reţele sociale şi la trimiterea de date către site-uri Web.

Dacă în mesaje se detectează unele cuvinte cheie listate, acest lucru se afişează într-un raport.

Dacă aţi dezactivat controlarea mesageriei prin clienţi de MI, a reţelelor sociale sau a site-urilor Web vizitate, nu se caută cuvinte cheie.

Pentru a monitoriza cuvinte cheie specificate în mesaje şi în date care se trimit:

  1. Deschideţi fereastra principală a aplicaţiei şi selectaţi secţiunea Control parental din partea stângă a ferestrei.
  2. În partea dreaptă a ferestrei, faceţi clic clic pe secţiunea conţinând contul de utilizator pe care doriţi să îl restricţionaţi.
  3. În partea stângă a ferestrei care se deschide, selectaţi secţiunea Utilizare cuvinte.
  4. în partea dreaptă a ferestrei, bifaţi caseta Activare control.
  5. Creaţi o listă de cuvinte cheie de monitorizat în mesaje şi în date acre se trimit.
  6. Faceţi clic pe butonul Aplicare pentru a salva modificările pe care le-aţi efectuat.

Consultaţi şi:

Comunicarea prin clienţi de MI

Comunicarea prin reţele sociale

Vizualizarea site-urilor Web

Internet Security arr Căutarea de cuvinte cheieSus

Căutarea de cuvinte cheie