Durata de utilizare a Internetului

Puteţi restricţiona durata petrecută de un utilizator pe Internet. Pentru aceasta, aveţi posibilitatea să configuraţi o planificare pentru utilizarea Internetului (specificând zilele din săptămână şi ora din zi când accesul trebuie acordat sau refuzat) şi să limitaţi durata totală de utilizare a Internetului pentru 24 de ore.

Pentru a limita durata de utilizare a Internetului:

  1. Deschideţi fereastra principală a aplicaţiei şi selectaţi secţiunea Control parental din partea stângă a ferestrei.
  2. În partea dreaptă a ferestrei, faceţi clic clic pe secţiunea conţinând contul de utilizator pe care doriţi să îl restricţionaţi.
  3. În partea stângă a ferestrei care se deschide, selectaţi secţiunea Utilizare Internet.
  4. în partea dreaptă a ferestrei, bifaţi caseta Activare control.
  5. Impuneţi limite pentru durata utilizării Internetului.
  6. Faceţi clic pe butonul Aplicare pentru a salva modificările pe care le-aţi efectuat.

Consultaţi şi:

Vizualizarea rapoartelor privind activităţile utilizatorilor

Internet Security arr Durata de utilizare a InternetuluiSus

Durata de utilizare a Internetului