Executarea aplicaţiilor

Puteţi să permiteţi sau să blocaţi executarea programelor specificate şi să impuneţi limite de timp la pornire.

Pentru a restricţiona executarea programelor:

  1. Deschideţi fereastra principală a aplicaţiei şi selectaţi secţiunea Control parental din partea stângă a ferestrei.
  2. În partea dreaptă a ferestrei, faceţi clic clic pe secţiunea conţinând contul de utilizator pe care doriţi să îl restricţionaţi.
  3. În partea stângă a ferestrei care se deschide, selectaţi secţiunea Utilizare aplicaţii.
  4. în partea dreaptă a ferestrei, bifaţi caseta Activare control.
  5. Creaţi listele de aplicaţii permise şi blocate şi stabiliţi o planificare pentru utilizarea aplicaţiilor permise.
  6. Faceţi clic pe butonul Aplicare pentru a salva modificările pe care le-aţi efectuat.

Consultaţi şi:

Vizualizarea rapoartelor privind activităţile utilizatorilor

Internet Security arr Executarea aplicaţiilorSus

Executarea aplicaţiilor