Trimiterea de informaţii confidenţiale

Puteţi bloca trimiterea de date care conţin informaţii confidenţiale prin clienţi de MI, reţele sociale şi către site-uri Web. Pentru aceasta, trebuie să creaţi o listă de înregistrări care conţin date confidenţiale, de exemplu adrese fizice şi numere de telefon.

Încercările de trimitere a datelor listate sunt blocate; informaţiile despre mesajele blocate se afişează într-un raport.

Pentru a bloca trimiterea de date private:

  1. Deschideţi fereastra principală a aplicaţiei şi selectaţi secţiunea Control parental din partea stângă a ferestrei.
  2. În partea dreaptă a ferestrei, faceţi clic clic pe secţiunea conţinând contul de utilizator pe care doriţi să îl restricţionaţi.
  3. În partea stângă a ferestrei care se deschide, selectaţi secţiunea Date private.
  4. în partea dreaptă a ferestrei, bifaţi caseta Activare control.
  5. Creaţi o listă de date private care nu trebuie trimise în nicio situaţie.
  6. Faceţi clic pe butonul Aplicare pentru a salva modificările pe care le-aţi efectuat.

Consultaţi şi:

Comunicarea prin clienţi de MI

Comunicarea prin reţele sociale

Vizualizarea site-urilor Web

Internet Security arr Trimiterea de informaţii confidenţialeSus

Trimiterea de informaţii confidenţiale