Vizualizarea rapoartelor privind activităţile utilizatorilor

Puteţi accesa rapoartele despre activitatea fiecărui cont de utilizator în Controlul parental, examinând individual fiecare categorie de evenimente controlate.

Pentru a vizualiza un raport despre activitatea unui cont de utilizator controlat, efectuaţi paşii următori:

  1. Deschideţi fereastra principală a aplicaţiei şi selectaţi secţiunea Control parental din partea stângă a ferestrei.
  2. În partea dreaptă a ferestrei, faceţi clic clic pe secţiunea conţinând contul de utilizator pentru care doriţi să vizualizaţi raportul.
  3. Selectaţi fila Rapoarte.
  4. Utilizaţi partea stângă a ferestrei care se deschide pentru a selecta categoria de conţinut sau de operaţii monitorizate, de exemplu Utilizare Internet sau Date private.

    În partea dreaptă a ferestrei se va afişa un raport despre conţinutul şi acţiunile monitorizate.

Internet Security arr Vizualizarea rapoartelor privind activităţile utilizatorilorSus

Vizualizarea rapoartelor privind activităţile utilizatorilor