Executarea unei aplicaţii în modul Executare sigură

Puteţi executa aplicaţii în modul Executare sigură, fără a comuta la desktopul sigur. Puteţi executa o aplicaţie în modul Executare sigură din meniul contextual al Microsoft Windows.

Aplicaţiile care rulează în mediu sigur sunt evidenţiate cu un chenar verde în jurul ferestrei aplicaţiei şi au un indicator de executare sigură în lista de aplicaţii monitorizate de Controlul aplicaţiilor.

După închiderea aplicaţiei, toate modificările efectuate cu această aplicaţie vor fi eliminate.

Pentru a executa o aplicaţie în mediu sigur din meniul contextual al Microsoft Windows:

faceţi clic dreapta pentru a deschide meniul contextual pentru obiectul selectat (scurtătura sau obiectul executabil al aplicaţiei) şi selectaţi Executare sigură.

Internet Security arr Executarea unei aplicaţii în modul Executare sigurăSus

Executarea unei aplicaţii în modul Executare sigură