Derularea înapoi a modificărilor efectuate de experţi

Unele modificări efectuate la pornirea Expertului de curăţare pentru confidenţialitate, a Expertului Restaurare sistem şi a Expertul de configurare a browserului se pot derula înapoi (revoca).

Pentru a derula înapoi modificările, porniţi expertul respectiv după cum urmează:

  1. Deschideţi fereastra principală a aplicaţiei şi selectaţi secţiuneaInstrumente din partea stângă a ferestrei.
  2. în partea dreaptă a ferestrei, faceţi clic pe următoarele butoane:
    • Curăţare pentru confidenţialitate – pentru pornirea Expertului de curăţare pentru confidenţialitate;
    • Restaurare sistem – pentru pornirea Expertului Restaurare sistem;
    • Configurare browser – pentru pornirea Expertului de configurare a browserului.

Să aprofundăm paşii urmaţi de experţi la derularea înapoi a modificărilor.

Pornirea expertului

Selectaţi Derulare înapoi modificări şi faceţi clic pe butonul Următorul.

Căutarea modificărilor

Expertul caută modificările efectuate anterior şi care pot fi derulate înapoi. După finalizarea căutării, expertul va continua automat cu pasul următor.

Selectarea modificărilor de derulat înapoi

În acest pas, se furnizează un raport cu modificările detectate. Raportul se afişează ca o listă care include acţiunile expertului care pot fi derulate înapoi.

Pentru a determina expertul să deruleze înapoi o acţiune efectuată anterior, bifaţi caseta din stânga numelui acţiunii.

După ce aţi creat setul de acţiuni de derulat înapoi, faceţi clic pe butonul Următorul.

Derularea înapoi a modificărilor

Expertul derulează înapoi acţiunile selectate în pasul anterior. După finalizarea derulării înapoi a modificărilor, expertul continuă automat cu pasul următorul.

Închiderea Expertului

Faceţi clic pe butonul Terminare pentru a închide expertul.

Internet Security arr Derularea înapoi a modificărilor efectuate de experţiSus

Derularea înapoi a modificărilor efectuate de experţi