Notificările

În mod implicit, când se produc evenimente legate de timpul de execuţie al Kaspersky Internet Security, se afişează mesaje de notificări speciale. În funcţie de cât de critic este evenimentul pentru securitatea computerului, puteţi primi următoarele tipuri de notificări:

  • Notificări critice – vă informează despre evenimente de importanţă crucială din punctul de vedere al securităţii computerului: de exemplu, detectarea obiectelor rău intenţionate sau a activităţii periculoase în sistem. Dacă se afişează o astfel de notificare, trebuie să luaţi imediat o decizie privind acţiunile ulterioare. Fereastra acestui tip de notificare este de culoare roşie.
  • Notificări importante – vă informează despre evenimente potenţial importante din punctul de vedere al securităţii computerului: de exemplu, detectarea unui obiecte potenţial infectat sau a activităţii suspecte în sistem. Dacă se afişează o astfel de notificare, trebuie să luaţi o decizie privind gradul de periculozitate a obiectului sau procesului detectat şi acţiunile ulterioare. Fereastra acestui tip de notificare este de culoare galbenă.
  • Notificări de informare – vă informează despre evenimente necritice. Fereastra acestui tip de notificare este de culoare verde.

Notificările conţin următoarele informaţii:

  • În antetul mesajului se afişează o descriere sumară a evenimentului (activitate suspectă, reţea nouă, alertă, virus etc.).
  • În secţiunea de descriere a evenimentului se afişează informaţii detaliate despre cauza notificării (numele aplicaţiei care a provocat evenimentul, numele ameninţării detectate, setările conexiunii de reţea detectate etc.).
  • Opţiunile posibile pentru acţiune depind de tipul de eveniment, de exemplu: Dezinfectare, Ştergere, Omitere – dacă s-a detectat un virus, Permitere, Blocare – dacă o aplicaţie solicită dreptul de a executa acţiuni potenţial dăunătoare.

Aveţi posibilitatea să selectaţi metodele de notificare a evenimentelor sau să dezactivaţi notificările.

Lista completă de notificări este inclusă în secţiunea Anexă din acest document.

În această secţiune:

Activarea şi dezactivarea notificărilor

Configurarea metodei de notificare

Internet Security arr NotificărileSus

Notificările