Crearea unei reguli pentru aplicaţie

În mod similar componentei Control aplicaţie, caracteristica implicită a firewall-ului constă în utilizarea stărilor aplicaţiei pentru a defini reguli care se vor aplica apoi filtrării activităţilor de reţea.

Dacă este necesar, aveţi posibilitatea să creaţi reguli de reţea pentru aplicaţii utilizând componenta Control aplicaţie.

Aveţi posibilitatea să editaţi reguli de reţea pentru stări şi să creaţi reguli avansate pentru o filtrare mai fină a activităţii de reţea.

Regulile particularizate pentru fiecare aplicaţie în parte au prioritate mai mare decât regulile moştenite de la o stare.

Pentru a crea o regulă pentru aplicaţie:

  1. Deschideţi fereastra de setări ale aplicaţiei.
  2. În partea stângă a ferestrei, în secţiunea Centru protecţie, selectaţi componenta Firewall.
  3. Faceţi clic pe butonul Setări din partea dreaptă a ferestrei.
  4. În fereastra deschisă, în fila Reguli pentru aplicaţii, selectaţi o aplicaţie şi faceţi clic pe legătura Configurare pentru a deschide fereastra de configurare a regulilor.
  5. În fereastra deschisă, în fila Reguli de reţea, deschideţi fereastra pentru crearea unei reguli de reţea pentru aplicaţie cu clic pe legătura Adăugare.
  6. În fereastra Regulă de reţea care se deschide, specificaţi setările necesare.
  7. Atribuiţi o prioritate regulii noi prin deplasarea acesteia în sus sau în jos în listă utilizând linkurile Mutare în sus şi Mutare în jos.

După ce creaţi regula, îi puteţi modifica setările sau o puteţi şterge utilizând linkurile din partea inferioară a filei. Pentru a dezactiva regula, debifaţi caseta corespunzătoare numelui regulii.

Internet Security arr Crearea unei reguli pentru aplicaţieSus

Crearea unei reguli pentru aplicaţie