Setări avansate pentru firewall

Aveţi posibilitatea să specificaţi setările avansate pentru firewall, cum ar fi permisiunea modului activ de FTP, blocarea conexiunii dacă nu este disponibilă nicio solicitare de acţiune (interfaţa aplicaţiei nu este încărcată) şi funcţionarea până la închiderea sistemului.

În mod implicit, sunt activate toate setările.

Pentru a modifica setările avansate ale firewall-ului:

  1. Deschideţi fereastra de setări ale aplicaţiei.
  2. În partea stângă a ferestrei, în secţiunea Centru protecţie, selectaţi componenta Firewall.
  3. Faceţi clic pe butonul Setări din partea dreaptă a ferestrei.
  4. În fereastra care se deschide, în fila Reguli de pachet, deschideţi fereastra setărilor avansate făcând clic pe legătura Suplimentar.
  5. În fereastra Suplimentar care se deschide, bifaţi/debifaţi casetele Internet Security mark fs Setări avansate pentru firewall de lângă setările necesare.
Internet Security arr Setări avansate pentru firewallSus

Setări avansate pentru firewall