Monitorul de reţea

Monitorul de reţea este un instrument utilizat pentru a vizualiza informaţii despre activităţile de reţea în timp real.

Pentru a porni Monitorul de reţea:

  1. Deschideţi fereastra principală a aplicaţiei şi selectaţi secţiunea Centru protecţie.
  2. În partea dreaptă a ferestrei, faceţi clic stânga pentru a deschide lista de componente Securitate online.
  3. Faceţi clic pe linkul Monitor reţea.

    Informaţiile despre activitatea de reţea se afişează în fereastra Monitor reţea care se deschide.

Atunci când lucraţi pe un computer pe care se execută Microsoft Windows Vista sau Microsoft Windows 7, aveţi posibilitatea să executaţi Monitorul de reţea utilizând Kaspersky Gadget. Pentru aceasta, Kaspersky Gadget trebuie configurat astfel încât opţiunea de deschidere a ferestrei Monitor reţea să fie atribuită unuia dintre butoanele sale.

Pentru a executa Monitorul de reţea utilizând Gadgetul,

faceţi clic pe butonul cu pictograma Internet Security network monitor gadget pict Monitorul de reţea Monitor reţea din interfaţa Kaspersky Gadget.

Informaţiile despre activitatea de reţea se afişează în fereastra Monitor reţea care se deschide.

Internet Security arr Monitorul de reţeaSus

Monitorul de reţea