Crearea unui raport pentru componenta selectată

Puteţi obţine un raport detaliat despre evenimentele care s-au produs în timpul funcţionării fiecărei componente a Kaspersky Internet Security sau în timpul execuţiei activităţilor sale.

Pentru a crea un raport al unei anumite componente sau activităţi, parcurgeţi următorii paşi:

  1. Deschideţi fereastra principală a aplicaţiei.
  2. Faceţi clic pe linkul Rapoarte din partea de sus a ferestrei pentru a deschide fereastra de rapoarte.
  3. În fereastra care se deschide, în fila Raport, faceţi clic pe butonul Raport detaliat.
  4. În partea stângă a ferestrei deschise Raport detaliat, selectaţi componenta sau activitatea pentru care să fie creat un raport. Când se selectează Centru protecţie, este creat un raport pentru toate componentele de protecţie.
Internet Security arr Crearea unui raport pentru componenta selectatăSus

Crearea unui raport pentru componenta selectată