Gestionarea afişării datelor pe ecran

Pentru a lucra într-un mod convenabil cu rapoartele, puteţi gestiona modul în care datele sunt afişate pe ecran: grupaţi evenimente după diverşi parametri, selectaţi perioada pentru raport, sortaţi evenimente după coloană sau după importanţă şi ascundeţi coloane.

Pentru a selecta o perioadă raportată, parcurgeţi următorii paşi:

 1. Deschideţi fereastra principală a aplicaţiei.
 2. Faceţi clic pe linkul Rapoarte din partea de sus a ferestrei pentru a deschide fereastra de rapoarte.
 3. În fereastra care se deschide, în fila Raport, faceţi clic pe butonul Raport detaliat.
 4. În partea dreaptă a ferestrei Raport detaliat care se deschide, selectaţi lungimea perioadei raportate din lista verticală Perioadă.
 5. Pentru a selecta perioade de raportare potrivită, faceţi clic pe butoanele Internet Security report period arrows Gestionarea afişării datelor pe ecran.

Pentru a grupa evenimente, parcurgeţi următoarele etape:

 1. Deschideţi fereastra principală a aplicaţiei.
 2. Faceţi clic pe linkul Rapoarte din partea de sus a ferestrei pentru a deschide fereastra de rapoarte.
 3. În fereastra care se deschide, în fila Raport, faceţi clic pe butonul Raport detaliat.
 4. În partea dreaptă a ferestrei Raport detaliat care se deschide, faceţi clic pe butonul Vizualizare şi selectaţi metoda de grupare din lista verticală corespunzătoare.

Pentru a sorta evenimente după importanţă, parcurgeţi următorii paşi:

 1. Deschideţi fereastra principală a aplicaţiei.
 2. Faceţi clic pe linkul Rapoarte din partea de sus a ferestrei pentru a deschide fereastra de rapoarte.
 3. În fereastra care se deschide, în fila Raport, faceţi clic pe butonul Raport detaliat.
 4. În partea dreaptă a ferestrei Raport detaliat care se deschide, faceţi clic pe pictograma pentru tipul de eveniment (Internet Security button inform Gestionarea afişării datelor pe ecranInternet Security button important Gestionarea afişării datelor pe ecranInternet Security button critical Gestionarea afişării datelor pe ecran), pentru a afişa/ascunde evenimentele de tipul respectiv.

Pentru a sorta date după valoarea dintr-o anumită coloană, parcurgeţi următorii paşi:

 1. Deschideţi fereastra principală a aplicaţiei.
 2. Faceţi clic pe linkul Rapoarte din partea de sus a ferestrei pentru a deschide fereastra de rapoarte.
 3. În fereastra care se deschide, în fila Raport, faceţi clic pe butonul Raport detaliat.
 4. În partea dreaptă a ferestrei deschise Raport detaliat, faceţi clic dreapta pe antetul coloanei necesare pentru a deschide meniul său contextual şi pentru a selecta Sortare descendentă sau Sortare ascendentă.

  Antetul coloanei va include o săgeată indicând ordinea de sortare.

Pentru a ascunde/afişa coloane ale tabelului:

 1. Deschideţi fereastra principală a aplicaţiei.
 2. Faceţi clic pe linkul Rapoarte din partea de sus a ferestrei pentru a deschide fereastra de rapoarte.
 3. În fereastra care se deschide, în fila Raport, faceţi clic pe butonul Raport detaliat.
 4. În partea dreaptă a ferestrei Raport detaliat care se deschide, faceţi clic dreapta pe antetul tabelului pentru a deschide meniul său contextual. Pentru a ascunde anumite coloane din tabel, debifaţi casetele corespunzătoare acestora din meniul contextual.
Internet Security arr Gestionarea afişării datelor pe ecranSus

Gestionarea afişării datelor pe ecran